Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Cleaning, waste management and sanitary supplies.
Obstarávateľ:
EUROJUST
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/10/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
29/02/2016
Stav:
Uzavreté
Stav
05/11/2015
13/11/2015
English (en)
Údaje o otázke
new premises
Do we state correct that the new premises include the 2 old premises and 1 new premise? Can you please specify?
13/11/2015
No, the new premises include only the building on the Johan de Wittlaan in The Hague. Eurojust will leave the current buildings after the move.