Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Provision of office furniture to the European Environment Agency.
Obstarávateľ:
European Environment Agency (EEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
02/07/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
12/08/2016
Stav:
Uzavreté
Stav
08/08/2016
08/08/2016
English (en)
Údaje o otázke
Desk elevation
Is the table required with elevation height 50 cm (70 – 120 cm) or 65 cm (61 – 126 cm)?
08/08/2016
We have 65 cm elevation height today but it is not a requirement.