Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Staff satisfaction survey services.
Obstarávateľ:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
13/10/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
14/11/2016
Stav:
Uzavreté
Stav
26/10/2016
28/10/2016
English (en)
Údaje o otázke
Tender Nº AO/015/16 - Quality Requirements Regarding Annex II, point 13.2.2
Could relevant contracts be carried out in one country?
28/10/2016
Yes.