Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Security and safety services Luxembourg.
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/07/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
08/09/2017
Stav:
Uzavreté
Stav
31/07/2017
17/08/2017
français (fr)
Údaje o otázke
Question about SECURITY & SAFETY SERVICES IN LUXEMBOURG For the EIB Group LZ-1390
In your Annex A.1. Form 10-Technical and professional capacity.docx you request the "Volume of the Company in EUR". Which "Company" does you refer to?
17/08/2017
In the form A1-10, we refer by "Company" to the Tenderer company and we request the volume of the Tenderer in this project.