Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Security and safety services Luxembourg.
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/07/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
08/09/2017
Stav:
Uzavreté
Stav
17/08/2017
23/08/2017
English (en)
Údaje o otázke
Question about Security & Safety Services in Luxembourg
Concerning dogs handlers, are we talking about surveillance dogs or sniffing dogs ?
23/08/2017
Security officers with guard dogs