Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Security guard and reception/switchboard services for the EU House in Copenhagen...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Communication (COMM)
Dátum zverejnenia v TED-e:
10/10/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
20/12/2017
Stav:
Uzavreté
Stav
12/10/2017
20/10/2017
dansk (da)
Údaje o otázke
Bilag 3 - del B
Det fremgår ikke klart af de tre punkter, hvilke dokumenter ordregiver har brug for, at tilbudsgiver vedlægger til dette punkt. Dette bedes venligst specificeres, så tilbudsgiver ikke risikerer at blive udelukket. Tilbudsgiver kan ikke på vegne af en organisation fremlægge straffeattest, men vi kan fremlægge en autorisation til at udøve vagt. Linket til E-certis fremhæver mere end 50 forhold - skal tilbudsgiver vedlægge certifikater for alle disse forhold?
20/10/2017
Som nænvt i bilag 1 - Forklarende bemærkinger til ansøgere - i ansøgningsfase skal indgives: en følgeskrivelse underskrevet af ansøgerens eller dennes behørigt benyldigede repræsentant; erkæringen på tro of love vedrørende udelukkelsekriterier of tildelingskriterier, behørigt udfyldt, dateret of underskrevet (bilag 2 til brevet med opfordring til at indgive ansøgning om deltagelse); og ansøgningen om deltagelse, behørigt udfyldt (bilag 3 til brevet med opfordring till at indgive ansøgning of deltagelse. Den ordregivende myndighed kan på et senere tidspunkt anmode tilbudsgiverene om den øvrige documentation, der er angivet i del B i bilag 3.