Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Single service framework contract on assistance and technical support for the ev...
Obstarávateľ:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Dátum zverejnenia v TED-e:
26/10/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
12/12/2017
Stav:
Uzavreté
Stav
23/11/2017
27/11/2017
English (en)
Údaje o otázke
Format of CV
Could you kindly confirm that the template to be used for the CVs is the latest Europass version?
27/11/2017
We confirm that the template to be used, as far as possible, is the latest Europass version.