Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Collection of soil data in SOTER format from 14 Danube strategy countries, at sc...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
17/10/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
04/01/2018
Stav:
Uzavreté
Stav
28/11/2017
30/11/2017
English (en)
Údaje o otázke
Financial offer
Should the prepared / filled contract be included in the package of tender documents "Financial offer"?
30/11/2017
The draft contract shall be included in the financial offer.