Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Event/meeting management and promotion services.
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/11/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
22/02/2018
Stav:
Uzavreté
Stav
16/01/2018
18/01/2018
English (en)
Údaje o otázke
Test case - maximum available budget of 450k
Could you clarify if the maximum available budget of 450k includes the renting of the venue and any other reimbursable costs ?
18/01/2018
Yes, it is all inclusive.