Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Event/meeting management and promotion services.
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/11/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
22/02/2018
Stav:
Uzavreté
Stav
30/01/2018
31/01/2018
English (en)
Údaje o otázke
Legal identity form
Does the legal identity form need to be completed by the lead patner only ? By All partners ? Also the subcontracters ?
31/01/2018
The Legal Entity form should be filled in by the leading partner only.