Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Translation services into Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Fi...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Translation
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/03/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
16/04/2019
Stav:
Uzavreté
Stav
27/03/2019
03/04/2019
English (en)
Údaje o otázke
eligibility
Are companies in non-EU states allowed to participate in the tender?
03/04/2019
Please see reply to Q39.