Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Translation services into Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Fi...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Translation
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/03/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
16/04/2019
Stav:
Uzavreté
Stav
09/04/2019
12/04/2019
English (en)
Údaje o otázke
List with the names of the linguists
Is this OK with you?
12/04/2019
Yes.