Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
EU Centre of Expertise for Victims of Terrorism
Obstarávateľ:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Dátum zverejnenia v TED-e:
07/05/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
25/06/2019
Stav:
Uzavreté
Stav
13/05/2019
22/05/2019
English (en)
Údaje o otázke
Tender specifications - par 4.2.4. - pag 19
Should the project references provided as evidence for the criteria be signed by the clients?
22/05/2019
According to the point 4.2.4. A., second paragraph, the project references need to be accompanied by statements issued by the clients. Validity of such statements is confirmed by their signature.