Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Service Contract for the Provision of a Study on Accommodation Validation for MA...
Obstarávateľ:
European Defence Agency (EDA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
13/06/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
22/07/2019
Stav:
Uzavreté
Stav
14/06/2019
17/06/2019
English (en)
Údaje o otázke
Availability of RPAS for flight trials
Is it confirmed that the RPAS for flight trials will be made available by French Air Force and not by the "contractor" ?
17/06/2019
It is confirmed that the RPAS for flight trials will be made available by French Air Force.