Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Cleaning, Waste Management and other Related Services
Obstarávateľ:
European Medicines Agency (EMA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/07/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
03/09/2019
Stav:
Uzavreté
Stav
31/07/2019
31/07/2019
English (en)
Údaje o otázke
Technical specifications for open invitation to tender Par. 16.1 - response to qualitative award criteria
Can you please confirm that tenderers are allowed to use their own format to respond to the qualitative award criteria?
31/07/2019
Yes, tenderers are allowed to use their own format to respond to the qualitative award criteria.