Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Technical Assistance Facility for the Clean Ocean Initiative in Sub-Saharan Afri...
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/09/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
12/11/2019
Stav:
Uzavreté
Stav
02/10/2019
04/11/2019
English (en)
Údaje o otázke
Reference period for Technical capacity (5.3a and 5.3b of ITT)
Can you please confirm that the reference period for technical capacity of tenderer (ITT 5.3 a) and 5.3 b)) is 5 years?
04/11/2019
It is 5 years.