Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Supply, installation and maintenance of 2 battery storage systems - 2 lots.
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/07/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
28/09/2015
Stav:
Uzavreté
Stav
21/09/2015
24/09/2015
italiano (it) English (en)
Údaje o otázke
Tender for Supply, installation and maintenance of 2 battery storage systems — 2 lots.
Prego confermare che sono escluse ogni tipo di opere civili?
24/09/2015
Confermiamo che sono escluse ogni tipo di opere civili.