Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Leasing or Long-term Lease of Vehicles and Associated Services for Frontex Opera...
Naročnik:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Datum objave v TED:
17/09/2020
Rok za prejem ponudb:
27/10/2020
Status:
Zaprto
Status
21/10/2020
22/10/2020
English (en)
Podrobnosti o vprašanju
Sekcja 6.1.6 Bezpieczeństwo i ochrona, wiersz l) Subject: Section 6.1.6. Safety and security, p. l)
Proszę o informację dotyczącą zapisu w sekcji 6.1.6 Bezpieczeństwo i ochrona, wiersz l). Czy w zaproponowanym pojeździe wystarczy, aby światła mijania (krótkie) były w technologii LED? Czy mają to być światła mijania i drogowe (krótkie i długie)? Description: Please provide information about the description from section 6.1.6 6.1.6. Safety and security, p. l). Is it enough to propose a vehicle with only short beam in LED technology? Or are they supposed be short beam and high beam?
22/10/2020
The proposed LED headlights under both Lots should emit all required categories of lights in LED technology.