Call for tenders' details

Title:
Leasing or Long-term Lease of Vehicles and Associated Services for Frontex Opera...
Contracting authority:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
TED publication date:
17/09/2020
Time limit for receipt of tenders:
27/10/2020
Status:
Closed
Status
06/10/2020
08/10/2020
English (en)
Question details
A question concerning Lot 1
Pojazdy 4 WD/AWD przystosowane do jazdy w terenie. Pkt. 6.1.4. Koła i opony: lit. b) koło zapasowe Czy Zamawiający dopuszcza dla Części 1, aby oferowany pojazd miał koło zapasowe dojazdowe lub zestaw naprawczy, przy spełnieniu pozostałych wymagań? Jednocześnie informujemy, że obecnie oferowane pojazdy na rynku wyposażone są standardowo w zestaw naprawczy, koło zapasowe dojazdowe jest dostępne o ile występuje w ofercie akcesoryjnej, natomiast pełnowymiarowe koło zapasowe występuje w bardzo ograniczonej liczbie pojazdów dostępnych na rynku europejskim, dlatego wnioskujemy o dopuszczenie alternatywnych rozwiązań w postaci zestawu naprawczego lub koła zapasowego dojazdowego, które zapewnia dalsze przemieszczanie pojazdu w przypadku braku powietrza w oponie (awarii ogumienia). / 4WD/AWD off-road vehicles. P. 6.1.4. of ToR Wheels and tires: b) spare wheel. Does the Contracting Authority allow the offered vehicle for Part 1 to have a spare wheel or a repair kit, provided that the other requirements are met? At the same time, we would like to inform you that the vehicles currently offered on the market are equipped with a repair kit as standard, the temporary spare wheel is available if it is included in the accessory offer, while the full-size spare wheel is available in a very limited number of vehicles available on the European market, therefore we apply for the approval of alternative solutions in the form of a repair kit or a spare wheel, which ensures further movement of the vehicle in the event of a lack of air in the tire (tire failure).
08/10/2020
The greater use of these vehicles will be for patrolling purposes, including in poor road and off-road conditions. It is obligatory that the proposed vehicle is equipped with full-size spare wheel.