Call for tenders' details

Title:
Leasing or Long-term Lease of Vehicles and Associated Services for Frontex Opera...
Contracting authority:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
TED publication date:
17/09/2020
Time limit for receipt of tenders:
27/10/2020
Status:
Closed
Status
22/10/2020
22/10/2020
English (en)
Question details
Załącznik nr I, sekcja 3.2.2 udokumentowanie doświadczenia Annex I, Section 3.2.2 documentation of experience
Proszę o sprecyzowanie czy jako spełnienie Zdolności technicznej,prawnej i zawodowej i wymagane przez Zamawiającego udokumentowanie posiadanego doświadczenia poprzez złożenie wykazu podobnych umów realizowanych w latach 2017,2018,2019 potencjalny Wykonawca może poświadczyć wykaz takich umów z jednego roku 2019? Czy Zamawiający wymaga, aby przedłożyć listy referencyjne i realizację umów z każdego roku osobno: 2017,2018,2019? Please specify if for the fulfilment of the technical, legal and professional capacity and for documenting of the required by the Contracting Authority experience by submitting a list of similar contracts implemented in years 2017, 2018, 2019, the potential contractor can provide the list of such contracts from one year 2019? Does the Contracting Authority require to submit reference letters for contracts from each year separately: 2017,2018, 2019? Please specify if for the fulfilment of the technical, legal and professional capacity and for documenting of the required by the Contracting Authority experience by submitting a list of similar contracts implemented in years 2017, 2018, 2019, the potential contractor can provide the list of such contracts from one year 2019? Does the Contracting Authority require to submit reference letters for contracts from each year separately: 2017,2018, 2019?
22/10/2020
Evidence of experience (a list of similar contracts, reference letters) do not need to cover contracts implemented in each year: 2017, 2018 and 2019. It is sufficient if refers to one year only.